Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Marsruudid

Narva Siluetid

Lühikirjeldus: meelahutuslik jõekruiis, regulaarliin
Pikkus: ca 12 km
Kestus: 1 tund
Toimumisaeg: mai-oktoober,
    madalhooajal N-P kell 13
    kõrghooajal iga päev kell 13
Reisi algus ja lõpp: Narva sadam
Vahepeatus: ei
Reiside koguarv aastas: 132
Keskmine reisijate arv reisil: 50


Eesmärk

Oluliseks märksõnaks on antud marsruudi puhul regulaarsus, st klientidele tagatakse regulaarselt toimivad laevakruiisid. Marsruudi eesmärgiks on pakkuda Narva jõel päevasel ajal regulaarselt toimuvat jõekruiisi, mis annaks võimaluse nii meelelahutusliku laevasõidu nautimiseks kui ka erinevate teematiliste ekskursioonide läbiviimiseks laeva pardalt. Samuti võimaldaks jõekruiis turistigruppidele lõunasööki pakkuda. Antud marsruut aitab ellu viia kolme olulist strateegilist eesmärki, milledeks on: 1) Narva linna kui turismisihtkoha tuntuse ning atraktiivsuse tõstmine, 2) turistide külastusekogemuse mitmekesistamine ja pikendamine ning 3) kohalike elanike elukvaliteedi tõstmine läbi erinevate vaba aja võimaluste loomise.


Sihtrühmad

Marsruut 1 esmaseks sihtrühmaks on individuaalturistid ja turistigrupid. Individuaalturistide jaoks on jõekruiis oluliseks võimaluseks tutvuda Narva linnaga jõepiirilt ning muuta oma linnakülastus meeleolukamaks ning mitmekesisemaks. Individuaalturistideks võivad olla nii Narva linna külastajad, Narva-Jõesuud külastavad turistid kui ka Ida-Virumaa ringreisil olijad.

Turistigruppide jaoks on jõekruiis võimalus korraldada vajalik lõunasöök laevarestoranis, kus lisaks toitlustamisele on võimalik saada lisainformatsiooni ja muljeid Narva linna kohta. Eriti oluline on see võimalus turistigruppide jaoks, kes külastavad Narvat transiitsihtkohana, sest neile turistidele on jõekruiis ainsaks võimaluseks suurendada oma teadlikkust Narvast linnast.


Marsruudi täpsem kirjeldus

Lähtuvalt sihtgruppidest ja tootepakkumisest jaguneb marsruut „Narva Siluetid” kaheks alamarsruudiks:

    1) marsruut 1a
    2) marsruut1b.

Marsruut 1a sihtgrupiks on individuaalturistid ning kohalikud elanikud, kes tulevad laevale traditsioonilist jõekruiisi nautima.

Marsruut 1b sihtgrupiks on grupituristid, kes soovivad ühendada lõunasööki meeleoluka laevasõiduga.


Lisateenused marsruudil

Pardakohvik, giidiga ekskursioonid


Olulised vaatamisväärsused marsruudil

Narva sadam, Saksa sõdurite kalmistu, Väikesaar, Põhjasõja kangelaste monument, Suursaar, Monument „Tank T-34”.


Eeldused

Antud marsruudi pakkumiseks on oluline toote pakkumine olulisemates võõrkeeltes (inglise, vene, soome) sh. külastusele eelnevalt informatsiooni kättesaadavus võõrkeeltes ning pardapealsete teenindajate võõrkeeleoskus.

Samuti on tähtsal kohal usaldusväärsete koostöösuhete loomine koostööpartnerite ja edasimüüjatega, kes on oluliseks reisijate vahendajaks jõekruiisi tarbimisel.

Kuigi antud marsruudi kasumlikkus jääb tõenäoliselt alla tellimusreiside kasumlikkusele, siis on oluline pakkumise järjekindlus st. et kõik graafikujärgsed reisid toimuksid lubatud ajal ja tingimustel. Tuleb tagada, et iga jõekruiisist huvitatud klient saaks teenindatud ning keegi ei peaks ootamatult tulnud tellimusreisi tõttu jõekruiisist loobuma. Vastasel juhul vähendab see olulisem määral operaatorfirma usaldusväärsust ning mõjutab negatiivselt koostööd oluliste vahendajatega.


Näidispaketid
  • Narva Siluetid – baaspakett, sisaldab terviklikku ja ülevaatlikku ekskursiooni Narva linna kaugemast ajaloost tänapäevani. Suunatud laiale turistide sihtgrupile
  • Vana-Narva Lood – meelelahutusliku ja humoorika iseloomuga ekskursioon, mis keskendub huvitavatele ja kurioossetele juhtumitele Narva sõjaeelsest ajaloost. Kostümeeritud giid (nt 1930ndate aastate madruse rõivastes). Lai turistide sihtgrupp.
  • Militaarne Narva – ekskursioon käsitleb eeskätt Narva dramaatilist sõjaalugu, keskendudes Põhjasõjale ja 2. Maailmasõjale. Suunatud eeskätt sõja-ajaloo huvilistele.

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames