Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Projekt

Teade

11.09.2007


Turismimarsruutide väljatöötamiseks projekti „Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku”(«Narva River Water Routes») raames sõlmiti 13.08.2007 leping turismi ja kohaturunduse konsultatsioonifirmaga Consumetric OÜ  (Tallinn).

Projekt «Narva River Water Routes» on suunatud Narva jõel veeturismi arendamise võimaluste uurimisele ja heaks kiidetud Juhtkomitee istungil INTERREG IIIA koostööprioriteedi Läänemerepiirkonna INTERREG III B programmi osana. Projekti juhtpartner on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Venemaa partnereid esindavad projektis Ivangorodi ja Kingissepa munitsipaalüksused, samuti Ivangorodi Jätkusuutliku Arengu Munitsipaalfond.

Projekti üheks eesmärgiks on turismimarsruutide väljatöötamine Narva jõel. Marsruudid tahetakse koostada selliselt, et need vastaksid erinevate sihtgruppide huvidele ning ühendaksid endas lõbusõitu jõel ja meelepärast ning huvipakkuvat tegevust. Näiteks tahetakse välja töötada eraldi marsruudid perepuhkuseks, pulmareisiks, seenel ja marjul käimiseks.
 
Tallinna firma Consumetric OÜ, kes võitis marsruutide koostamise konkursi, viis 10. septembril 2007 läbi juba teise projektipartnerite koosoleku, mille eesmärgiks oli turu-uuringu esitlus, muu marsruutide koostamiseks vajaliku täiendava informatsiooni kooskõlastamine ning edasise tegevuse kindlaksmääramine marsruutide koostamisel.

Consumetric OÜ esindaja Oliver Loode tõi näiteid edukatest jõemarsruutidest Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Lätis, Leedus, Poolas, Venemaal, Rootsis, USA-s ja Eestis. Hr Loode tegi ka tagasivaate aastatel 1872 kuni 1958 Narva jõel eksisteerinud veeturismi ajalukku.

2007.a  oktoobris esitab Consumetric OÜ projektipartneritele läbiarutamiseks  5 väljatöötatud turismimarsruuti Narva jõel. Nende hulgast valitakse välja kolm kõige sobivamat.
Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames