Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Investoritele

Piiratud vastutusega äriühing „Ust-Luuga tootmiskaubanduskompanii”

Asukoht: Krakolje küla, Ust-Luuga ringkond, Leningradi oblast

Põhifunktsioonid: See on eraettevõte mis teostab järgmisi töid: laevade remont ja tehnohooldus, laevade reisidevaheline hooldus, laevaehitus.

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames