Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Investoritele

Sillamäe sadam

 
Asukoht: Sadam asub Narva lahe lõuna kaldal.

Territooriumi pindala: 211667 m2, veeala pindala: 390,5 ha, veeala sügavus: 6 m kuni 16 m kaide juures naftatoodete laadimiseks.

Põhifunktsioonid: Sillamäe sadam on EL’u idapoolseim sügavveesadam, mis on võimeline vastu võtma igasuguseid suuri laevu, mis tulevad Taani väintee kaudu Läänemerre.

Sillamäe sadam on avatud laevanduseks ja töötab 365 päeva aastas. 2006.aasta augustis oli avatud Sillamäe sadama reisiterminal.

 
Kirjeldus: Reisiterminal on asutud sadama lääne osas, Sillamäe linna lähedal. Terminal on mõeldud saabuvate ja väljuvate reisijate ja reisilaevade teenindamiseks.

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames