Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Investoritele

Narva-Jõesuu sadam

Asukoht: Läänemerre suubuvate jõgede suudmes.

Põhifunktsioonid: Kasutatakse külalislaevade kõigepealt välisjahtlaevade ja kaatrite vastuvõtmiseks.

Kirjeldus: Seisuga 1.aprill 2004.a oli Narva-Jõesuu meresadamas 8 gruppi erinevat tüüpi kaisid ning teisi teenindavaid sadamaehitisi. 2004.aastal renoveeriti kaid ja selle infrastruktuuri, lisaks suveajaks paigaldati ujuvkai, mis mahub 10 jahti, ning hooajalised navigatsioonimärgid.

Narva-Jõesuu sadam on registreeritud Eesti riiklikus registris.

Kaid on riigi-, munitsipaal- ja eraomandis. Nende kogupikkus moodustab umbes 980 meetrit.

 
 

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames