Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Investoritele

uudised

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas tänavu aprillikuus rahastada Narva sadama rekonstrueerimise projekti. Projektitaotlus esitati 2008. aastal meetmesse „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“. Taotluse ettevalmistamisega tegeles Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Linnavara- ja Majandusametiga.

Projekti üldeesmärgiks on Narva ja Ida-Virumaa konkurentsivõime tugevdamine veeturismi potentsiaali arendamise kaudu ning Narva infrastruktuuriliste takistuste kõrvaldamine, tagamaks jahtide ja väikelaevade liikumise Soome lahe ja Peipsi järve vahel.

Projekti otsesed eesmärgid
1) arendada sadama infrastruktuuri külalisjahtide ja väikelaevade vastuvõtmiseks;
2) luua võimalused jahtide ja väikelaevade transportimiseks mööda maismaad Narva jõe alamjooksult ülemjooksule ehk Kulgu sadamasse ja/või Peipsi järveni ja vastassuunas;
3) tagada veeturistide ohutu ja mugav viibimine Narva sadamas.

Projekti raames on kavas teostada järgmised investeeringud:
1) 6-kohalise ujuvkai paigaldamine (koos olemasoleva ujuvkaiga suurendab see randumiskohtade arvu 10-ni). Randumiskohad varustatakse elektri ja veega vastavalt külalissadamatele esitatavatele nõuetele;
2) kahe tõstuki paigaldamine jahtide/väikelaevade veest väljatõstmiseks ja vettelaskmiseks (üks tõstuk Jõesadamasse, teine - Kulgu sadamasse);
3) slippide rekonstrueerimine Jõesadamas ja Kulgu sadamas;
4) treileri haagise soetamine väikelaevade transportimiseks mööda maismaad;
5) Jõesadamas külaliskai juurdesõidutee ehitamine (sadamahoonete ja ravelliini vahel), millega tagatakse ohutum liiklemine sadama territooriumil, ajalooliste hoonete säilivus. Turistidel ja külalistel avaneb võimalus vaadata uut 19. sajandi vaatamisväärsuste kompleksi – Kreenholmi manufaktuuri puuvillaaitasid.
6) Narva jõesadama territooriumi rekonstrueerimine ja heakorrastamine.

Projekti üldeelarve on 23 208 116,75 krooni, millest Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme toetus moodustab 18 103 993,64 krooni ja Narva linna omafinantseering 5 104 123,13 krooni.
Projekti hakkab ellu viima Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet. Projekti tegevustega planeeritakse alustada juunis 2009 ja lõpetada mais 2011.

Lisainfo:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Nadezda Petrova
Vanemspetsialist
telefon: 359 9046
e-post: nadezda.petrova@narva.ee

Linnavara- ja Majandusamet
Jackline Holter
projektide koordinaator
telefon: 359 9216
e-post: jackline.holter@narva.ee

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames