Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Reeglid

Eesti Vabariigi viisade taotlemine

Viisade taotlemine

EL liikmesriikide kodanikud ja mõningate teiste riikide kodanikud ei vaja viisat Eesti Vabariigi külastamiseks. Viisavaba režiim on kehtestatud ka osa riikidega. Nende riikide terviknimekiri asub Eest Vabariigi Välisministeeriumi koduleheküljel: www.vm.ee

Teiste riikide kodanikele (sealhulgas ka SRÜ kodanikele) viisa on kohustuslik ja see märgitakse kehtivasse välispassi. Viisat saab taotleda Eestisse reise korraldatavate turismiettevõtete kaudu, vahetult Eesti saatkonnas Moskvas, peakonsulaadis Sankt-Peterburis ja konsulaadis Pihkvas.

Tolliteabe

Reisijal on lubatud väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse tulles ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel oma pagasis kaasa tuua maksuvabalt tubakatooteid, alkoholi, parfüüme ja mootorikütust isiklikuks kasutamiseks järgmistes kogustes:

• Tubakatooteid : 200 sigaretti, 100 sigarillot, 50 sigarit, 250 g suitsetamistubakat, 250 g närimistubakat.

• Alkoholi: õlut väärtuses 175 eurot, mis samaaegselt on kõikide imporditavate kaupade piirimääraks, 2 l veini ja 2 l alkohoolseid jooke alkoholikangusega alla 22% (sealhulgas ka vahuveini ja liköörveini), 50 g parfüümi ja 250 g tualettvett.

• koguses, mis on mootorsõiduki standardses kütusepaagis (sh veemootorsõiduki standardses kulutankis ja paagis), tarbimiseks samas mootorsõidukis; lisaks paagis olevale kütusele kuni 10 liitrit kütust mootorsõiduki kohta samas mootorsõidukis tarbimiseks

• Reeglina reisijal on keelatud oma pagasi hulgas väljastpoolt ELi tuua liha, piima ja nendest valmistatud tooteid.

• Reisijal on õigus tuua pagasi hulgas isiklikuks tarbimiseks: loomset päritolu toidukaupa (kala, mesi) kuni 1 kg (v.a liha ja piim); muud liha, piima ja nendest valmistatud tooteid võib ühendusse tuua ainult läbi vastavat tunnustust omavate piiripunktide, nendega peab kaasas olema sertifikaat ja kaup tuleb piiripunktis esitada veterinaarkontrolliks; muid toiduaineid isiklikuks tarbimiseks.

Lisateavet võib saada kohalikus tolliasutuses või tolliametnikelt, kes teostavad tollikontrolli.

www.emta.ee

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames