Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Projekt

Tööseminar 18-19.09

18-19.09


Septembris 2008. a toimus projekti „Narva jõe veeturismi marsruutide arendamine ja integreerimine Läänemere väikesadamate ühtsesse võrgustikku» («Narva River Water Routes») tööseminar , mille eesmärgiks oli projekti raames tehtud uuringute tulemuste esitlus huvitatud isikutele ja turismimajanduse võtmeisikutele.

Tööseminaril osales 24 inimest, nende hulgas Juhtkomitee liikmed ja projektieksperdid. Samuti osalesid seminaril turismioperaatorid ja hotelliäri esindajad.

Veeturismi arenguvõimalustest Narva jõel rääkis Eesti poolelt OÜ Consumetric konsultant Oliver Loode. Konsultatsioonifirma OÜ Consumetric (Tallinn) võitis Eesti poolelt veemarsruutide koostamiseks korraldatud konkursi ning töötas välja viis marsruuti: „Narva Siluetid”, „Narva Riverdance”, „Narva-Jõesuu Ekspress”, „Narva-Jõesuu Ringreis”, „Narva Lahekruiis”. Marsruutide väljatöötamisel arvestati erinevate sihtgruppide huve ning pakutavad teenuspaketid on suunatud nii Narva elanikele kui külalistele. Venemaa poolel viidi sobivate marsruutide väljatöötamiseks läbi samalaadne konkurss. Jällegi pakuti välja viis marsruuti: „Põhjasõja pildid”, „Veetramm”, „Aken Euroopasse“, „Valged ööd Narva lahel“, „Tullide krigina saatel“. Iga marsruudiga saab põhjalikumalt tutvuda internetis kodulehel: http://www.nrwr.net/.

Praegusel hetkel on kõik marsruudid ainult paberil, kuid projektipartnerid otsivad aktiivselt investoreid, kes oleksid valmis täitma selle tühimiku veeturismi korraldamises Narva ja Rossoni jõgedel.

Lisaks veeturismi marsruutide väljatöötamisele teostati töid jõe mõlemal kaldal olemasoleva infrastruktuuri seisundi väljaselgitamiseks. Täheldati, et Eesti poolel on olemas sadamad, mis võimaldavad juba praegu laevu vastu võtta, Venemaa poolel aga vajab see osa väljaarendamist. Tööseminari ajal tutvustas teadus- ja tootmisettevõte «Morstroitehnologija” spetsialist Sergei Semjonov kohalolijatele uue jahisadama rajamise võimalusi Rossoni jõel.

Peale selle tutvustati seminaril piirirežiimi eeskirja ning toimus projekti kodulehe http://www.nrwr.net/ esitlus.

Käesoleval ajal valmistatakse projekti raames väljatöötatud infomaterjale ette trükkimiseks, peatselt ilmuvad turismivoldikud, Narva, Ivangorodi ja Kingissepa marsruutide kaardid ning investorite brošüürid.

Projekt lõpeb 2008. a novembris. 23.-24. oktoobril toimub projekti lõppkonverents, kus tehakse kokkuvõtted ja järgmiste projektide plaanid.

Info pärineb Linnavara- ja Majandusametist

Tatjana Rušeljuk, 359 9144

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames