Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Väljaande sisu eest vastutavad projekti "NARVA RIVER WATER ROUTES" partnerid
ning ei kajasta Euroopa Liidu seisukohta.

Reeglid

Info kalastajatele

Jõgede Narva ja Rossoni ihtüfauna koosseisus esinevad 20 kalaliiki, mis kuuluvad 7 sugukonda. Hulgalisemaks on karpkalade sugukond, millesse kuuluvad latikas, nurg, säinas, linask, tõugjas, koger, särg, roosärg, viidikas, rünt ja muud.

Samas veekogudes elunevad haug, harjus, ahven, kiisk, tint, siig, koha, jõeforell, harilik vimb, luts ja jõevähk.

Venekülä kõrval asuvas jõealas on latika, havi, linaski ja teiste fütofiilsete kalaliikide kudemispaigad.

Soome lahest Narva jõkke tulevad ja liiguvad ülesvoolu kuni tammini balti lõhe, meriforell (VF Punaraamatusse kantud liik), silmud ja angerjad.

Narva jõe lisajõed:

• Bolšaja Tšerjomuha – pikkus 14 km, elunevad harjus, latikas, haug, säinas, ahven, särg

• Jõgi Tropogost – pikkus 7 km, elunevad harjus, latikas, haug, säinas, ahven, särg

• Jõgi Kreuši – pikkus 9 km, elunevad harjus, latikas, haug, säinas, ahven, särg.

Sevzavprõbhozi käsuga reguleeritakse harrastus- ja spordikalastust. Harrastus- ja spordikalastus, teiste veeloomade ja -taimede püük ning korjamine kõikides veekogudes isikliku tarvitamise eesmärgil on tasuta ning lubatud kõikide kodanike jaoks välja arvatud erandid:

Narva jõel kalapüük on lubatud:

• Aastaringselt õnge kasutamisel alal alates Petrovski saarest kuni Tralfloti baasini (Rossoni jõe suudmes)

• Alates 01. detsembrist kuni 01. juulini õnge kasutamisel alal alates Ivangorodi kaist kuni tehase Pištševik tsehhini.

Vähi- ja kala püük on keelatud:

• Järves Tihhoe ja järve jõe Rossoniga ühendavas jõeharus, järves Lipovskoje ja järve Soome lahega ühendavas jõeharus - alates jäämineku ajast kuni 30. juunini,

• Kõikides oblasti jõgedes havipüük – alates jäämineku ajast kuni 20. maini

• Soome lahes (Narva laht kaasa arvates) kohapüük – alates 20. maist kuni 15. juunini;

Aluselt kalapüügi teostamiseks tuleb saada vastav luba piirivalveüksuselt.

Viimati uuendatud:
27.10.2009
Projekti finantseeritakse osaliselt
Euroopa Liidu INTERREG programmi raames